Vertrouwenspersoon

Bij conflictsituaties, grensoverschrijdend gedrag, pesten, agressie en (seksuele) intimidatie op de werkvloer kunnen de emoties hoog oplopen.

Juist dan kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Iemand die sociaal en empathisch is, maar ook daadkrachtig. Iemand die weet hoe de hazen lopen in organisaties, maar ook weet hoe medewerkers zich daarin kunnen voelen en wat zij nodig hebben.

De Arbowet verplicht organisaties om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Een vertrouwenspersoon speelt hierin een rol van betekenis, vooral rond het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Mijn taken als vertrouwenspersoon zijn:

  • De directie adviseren over het voorkómen van ongewenst gedrag;
  • Medewerkers voorlichten over ongewenst gedrag en mijn rol hierbij;
  • Medewerkers opvangen en begeleiden die last hebben van ongewenst gedrag;
  • Voorvallen analyseren, hierover adviseren en eventueel verwijzen naar hulpverleners.

Samenwerking

Een samenwerking met uw organisatie begint met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Hierin kijken we of er een basis is voor samenwerking en wat u/je daarin van mij mag verwachten. Bij een positieve uitkomst van dit gesprek volgt een offerte. In het jaarcontract dat we ondertekenen staan onder meer mijn bevoegdheden, taken, positie en tarieven beschreven. Vervolgens ga ik aan de slag.

Ik kijk onder meer naar de klachtenregeling en de klachtencommissie en pas hierin zaken aan als dat nodig mocht zijn. Ook zal ik mijzelf in de organisatie introduceren en voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen. Vanzelfsprekend houd ik actief contact met de organisatie om af te tasten in hoeverre er sprake is van ongewenste omgangsvormen.

Raad en daad voor medewerkers

Als vertrouwenspersoon ben ik een luisterend oor voor medewerkers. Zij kunnen hun verhaal bij mij kwijt. In een eerste gesprek leg ik uit wat ze van mij mogen verwachten en welke informele en formele wegen ze zouden kunnen bewandelen. Ik help met raad en daad zodat zij zelf effectieve oplossingen kunt bedenken. Ik ga bijvoorbeeld in op de voor – en nadelen van het indienen van een officiële klacht. Bij de stappen die zij eventueel zetten en de gesprekken die zij intern en eventueel extern gaan voeren, sta ik hen bij.

Ik behandel alle hulpvragen vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Lianne als vertrouwenspersoon

Ik wil een baken zijn voor medewerkers en voor de organisatie. Een baken geeft houvast en laat licht schijnen op de zaak. Dat kan erg fijn zijn wanneer je binnen je werkomgeving in onstuimig weer terecht bent gekomen.

Ik was jarenlang leidinggevende en bestuurder in zorgorganisaties, maar ook een doortastende en gevoelige verpleegkundige. Mijn rust en duidelijkheid dragen eraan bij dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Op de pagina [Over mij] kun je meer lezen over wie ik ben en over de ervaring die ik meeneem als vertrouwenspersoon. Wil je weten of het klikt? Bel of mail me dan. Ik luister en denk graag met je mee.

Wat klanten zeggen